Grup d'investigació "Sinestesia i Multi-sensorialitat" de l'ISEACV
Sinestèsia Perceptiva

Tipus de Sinestèsia

S’han descrit multitud de tipus de sinestèsia entre ells: grafema-color, unitats temporals-color, temperatura-color, so musical-color, soroll-color, fonema-color, noms personalitat/cara/noms-color 1)G.W. una estudiant anglesa de 19 anys quan escolta el nom d’una persona familiar el seu camp visual es inundat per una aureola de color que reflexa la relació emocional que manté amb la persona en qüestió. Un sinèsteta analitzat a la Universitat de Granada experimenta colors mentals en resposta a la visió de cares o figures humanes, color que corresponen amb l’avaluació afectiva que ell té d’eixa persona, és a dir, amb les emocions que aquestes persones li provoquen. PÉREZ DUEÑAS, Carolina i GÓMEZ MILÁN, Cualificando los cualias. [En línia] https://www.ugr.es/~setchift/docs/conciencia_capitulo_17.pdf [Consulta 23-07-2017], p.4 i p. 7 i pp. 18-20. Se la sol anomenar sinestèsia tipus aura. SALAS VILAR, Josefa. Sinestesia y Arte. Hacia la autoinvestigación creativa. P. 59. Granada, Universidad de Granada Tesis Doctorales, 2015. [En línia] https://hera.ugr.es/tesisugr/25934922.pdf [Consulta 01-08-2017] pp. 186-197, dolor-color, olor-color, gust-color, tacte-color, vista-gust, vista-so, vista-olfacte, so-olfacte, so parlat-lloc, so-tacte, so parlat-forma, gust-tacte i so-tacte. De tots ells segons estudis de la Universitat de Waterloo i la de Granada els més freqüents són la sinestèsia grafema-color, la d’unitats temporals-color, so color, fonema-color, noms-color, temperatura-color, personalitat-color 3)CALLEJAS, A. i LUPIÁÑEZ, J. Sinestesia. El color de las palabras, el sabor de la música, el lugar del tiempo… Madrid, Alianza Editorial, 2012, p. 102.

Fig. 1. Portada de “The man who tasted shapes” del Dr. Cytowic. Imagen tomada de https://www.bol.com/nl/f/the-man-who-tasted-shapes/30283146/

De tots els tipus de sinestèsia sols recentment s’ha encetat l’estudi sistemàtic d’alguns d’ells destacant especialment la sinestèsia grafema-color que podríem definir com la percepció de les lletres o els nombres associats a un color independentment del color en el qual està realment escrita 2)El premi Nòbel de Física Richard Feynman veia les seues fórmules de colors. JAR, Nuria. El jueves es verde tirando a amarillento. 200 años del primer caso documentado de sinestesia. [En línia] http://www.agenciasinc.es/Reportajes/El-jueves-es-verde-tirando-a-amarillento. [Consulta 27-07-2017]; la sinestèsia gust-tacte en la qual s’associen als gustos o sabors sensacions tàctils (formes o textures) i que va estar especialment investigada pel Dr. Cytowic i divulgada amb el seu llibre The man who tasted shapes (L’home que assaboria les formes)4)El Dr. Cytowic va ser convidat a un sopar en casa d’un conegut i mentre parlava amb ell en la cuina se n’adonà de la seua sinestèsia gustativa-tàctil quan li va dir que el pollastre no estava encara preparat perquè no tenia prou vèrtexs. Aquest tipus de sinestèsia va ser el primer estudiat en època moderna. CYTOWIC, R. E. The man who tasted shapes. London, MITT Pres, 2003. [En línia] https://books.google.es/books?id=EvA5xS-qKR8C&printsec=frontcover&hl=ca#v=onepage&q&f=false. [Consulta 13-07-2017] Veure també el vídeo Synesthesia on 60 minutes with Richard Cytowic [En línia] https://www.youtube.com/watch?v=EpCEI0sQuWw. Publicat 25/01/2017. [Consulta 11-07/2017]; la sinestèsia temps-espai en la qual els mesos de l’any, els dies de la setmana o, fins i tot, dates concretes s’ubiquen en una situació espacial específica i concreta com, per exemple, en un hula-hop que els envolta a l’altura de la cintura i que es mou en el sentit contrari al de les agulles del rellotge perquè el mes on la persona s’hi troba estiga ubicat davant d’ella i els mesos passats al darrere 5)CALLEJAS, A. i LUPIÁÑEZ, J. Sinestesia. El color de las palabras, el sabor de la música, el lugar del tiempo… Madrid, Alianza Editorial, 2012, pp. 148-56; la sinestèsia lèxic-gustativa en la qual s’associen a paraules determinats sabors i la paraula “divendres” sap a pollastre fregit o el nom d’un amic a xocolata 6)Ibid, pp. 156-61; la sinestèsia musical-gustativa en la qual les notes musicals o diferents aspectes de la música produeixen per associació diferents sabors 7)Com a exemple “el cas d’una persona amb sinestèsia que és músic de professió i percep distints sabors per als distints intervals musicals. Així, un interval de segona menor té sabor àcid mentre que un de segona major té sabor amarg. La tercera menor és salada mentre que la tercera major és dolça. Un interval de quarta sap a herba acabada de tallar mentre que un interval de quinta sap a aigua pura”. Ibid p. 161 i la sinestèsia emocional en la qual pot ocorre que les emocions de congruència o incongruència entre l’estímul inductor i el concurrent sinestèsic són evocadores d’altres sensacions com la d’atracció, quan hi ha congruència, o la de rebuig o angoixa, quan no la hi ha, i que, a més a més, poden afectar a la conducta del perceptor 8)Així “… es possible que una persona amb sinestèsia preferisca una marca de let a una altra sobre la base dels colors que l’esmentada marca empra en el seu embalatge o de qualsevol altra característica que la faça formar part d’aquelles instàncies que recolzen les seues experiències sinestèsiques”. Ibid. pp. 167-93 o que un estímul inductor vinculat a un sentit genera una emoció 9)Per exemple la sinestèsia tàctil-emocional investigada pels Doctors Ramachandran i Brang. Els qui la tenen quan toquen amb les diferents parts del cos una determinada textura senten emocions intenses i consistents com disgust, confusió, depressió, felicitat, ansietat, rissa, pena, tranquil·litat, irritabilitat, culpabilitat, cels. RAMACHANDRAN, V.S. i BRANG, D. “Tactile- emotion synesthesia” en Neurocase, 14. 2008.

Imatge portada: Associacions número-color d’un sinestèsic. Imatge presa de https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001205.g001

Referències   [ + ]

1. G.W. una estudiant anglesa de 19 anys quan escolta el nom d’una persona familiar el seu camp visual es inundat per una aureola de color que reflexa la relació emocional que manté amb la persona en qüestió. Un sinèsteta analitzat a la Universitat de Granada experimenta colors mentals en resposta a la visió de cares o figures humanes, color que corresponen amb l’avaluació afectiva que ell té d’eixa persona, és a dir, amb les emocions que aquestes persones li provoquen. PÉREZ DUEÑAS, Carolina i GÓMEZ MILÁN, Cualificando los cualias. [En línia] https://www.ugr.es/~setchift/docs/conciencia_capitulo_17.pdf [Consulta 23-07-2017], p.4 i p. 7 i pp. 18-20. Se la sol anomenar sinestèsia tipus aura. SALAS VILAR, Josefa. Sinestesia y Arte. Hacia la autoinvestigación creativa. P. 59. Granada, Universidad de Granada Tesis Doctorales, 2015. [En línia] https://hera.ugr.es/tesisugr/25934922.pdf [Consulta 01-08-2017] pp. 186-197
2. El premi Nòbel de Física Richard Feynman veia les seues fórmules de colors. JAR, Nuria. El jueves es verde tirando a amarillento. 200 años del primer caso documentado de sinestesia. [En línia] http://www.agenciasinc.es/Reportajes/El-jueves-es-verde-tirando-a-amarillento. [Consulta 27-07-2017]
3. CALLEJAS, A. i LUPIÁÑEZ, J. Sinestesia. El color de las palabras, el sabor de la música, el lugar del tiempo… Madrid, Alianza Editorial, 2012, p. 102
4. El Dr. Cytowic va ser convidat a un sopar en casa d’un conegut i mentre parlava amb ell en la cuina se n’adonà de la seua sinestèsia gustativa-tàctil quan li va dir que el pollastre no estava encara preparat perquè no tenia prou vèrtexs. Aquest tipus de sinestèsia va ser el primer estudiat en època moderna. CYTOWIC, R. E. The man who tasted shapes. London, MITT Pres, 2003. [En línia] https://books.google.es/books?id=EvA5xS-qKR8C&printsec=frontcover&hl=ca#v=onepage&q&f=false. [Consulta 13-07-2017] Veure també el vídeo Synesthesia on 60 minutes with Richard Cytowic [En línia] https://www.youtube.com/watch?v=EpCEI0sQuWw. Publicat 25/01/2017. [Consulta 11-07/2017]
5. CALLEJAS, A. i LUPIÁÑEZ, J. Sinestesia. El color de las palabras, el sabor de la música, el lugar del tiempo… Madrid, Alianza Editorial, 2012, pp. 148-56
6. Ibid, pp. 156-61
7. Com a exemple “el cas d’una persona amb sinestèsia que és músic de professió i percep distints sabors per als distints intervals musicals. Així, un interval de segona menor té sabor àcid mentre que un de segona major té sabor amarg. La tercera menor és salada mentre que la tercera major és dolça. Un interval de quarta sap a herba acabada de tallar mentre que un interval de quinta sap a aigua pura”. Ibid p. 161
8. Així “… es possible que una persona amb sinestèsia preferisca una marca de let a una altra sobre la base dels colors que l’esmentada marca empra en el seu embalatge o de qualsevol altra característica que la faça formar part d’aquelles instàncies que recolzen les seues experiències sinestèsiques”. Ibid. pp. 167-93
9. Per exemple la sinestèsia tàctil-emocional investigada pels Doctors Ramachandran i Brang. Els qui la tenen quan toquen amb les diferents parts del cos una determinada textura senten emocions intenses i consistents com disgust, confusió, depressió, felicitat, ansietat, rissa, pena, tranquil·litat, irritabilitat, culpabilitat, cels. RAMACHANDRAN, V.S. i BRANG, D. “Tactile- emotion synesthesia” en Neurocase, 14. 2008

Article written by:

Professor i Coordinador del Departament d'Història i Teoria de l'Art i del Disseny de l'EASDAlcoi. Investigador principal del Grup d'Investigació de l'ISEACV "Sinestèsia i multi-sensorialitat: teoria i experimentació"

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *