Grup d'investigació "Sinestesia i Multi-sensorialitat" de l'ISEACV
Sinestèsia Perceptiva

Característiques generals de la sinestèsia

A diferència de les associacions culturals o metàfores sensorials, la sinestèsia és estable en el temps, perceptiva, automàtica, involuntària i difícil de reprimir. Les associacions culturals estan basades en el record i solen oblidar-se mentre que la percepció sinestèsica no s’oblida perquè continua experimentant-se al llarg de la vida – el sinestèsic no ha de recordar el color associat a una paraula perquè el percep- 1)CALLEJAS, A. i LUPIÁÑEZ, J. Sinestesia. El color de las palabras, el sabor de la música, el lugar del tiempo. Madrid, Alianza Editorial, 2012, pp. 108-128. A més a més, les percepcions sinestèsiques són memorables, és a dir, a vegades hi ha persones sinestèsiques que no recorden un nombre de telèfon o el nom d’algú, l’estímul inductor, però sí el recurrent associat sinestèsicament;  no recorden el nombre de telèfon o el nom de la persona però sí que començava per blau o per verd 2)Ibid pp. 135-39.

La sinestèsia és idiosincràtica, és a dir, malgrat que els colors que una determinada persona percep per a un conjunt de lletres i nombres roman relativament estable al llarg del temps, el seu conjunt de colors és totalment diferent al d’una altra persona que també veja colors per a lletres i nombres. No obstant malgrat el seu caràcter idiosincràtic s’han pogut establir en els casos d’algunes persones sinestèsiques els orígens d’algunes de les seues associacions grafema-color en els mitjans emprats en el seu procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura – associació de colors als fonemes en la cartilla Micho, associació a la B del color blau (“blue” en anglès) o a la R del color roig (“red” en anglès)-. Però hi ha en ells altres associacions grafema-color que no semblen seguir cap regla vinculada al procés d’aprenentatge i semblen plenament arbitràries i idiosincràtiques 3)Ibid pp. 129-34.

La sinestèsia és unidireccional, és a dir, un estímul inductor evoca un concurrent però aquest concurrent no evoca l’inductor, o dit d’una altra manera el 7 és blau però el blau no és 7 4)Ibid pp. 139-42. Així ho va afirmar el Dr. Cytowic encara que recentment aquesta afirmació ha estat qüestionada donat que, en condicions molt particulars de laboratori, s’ha pogut observar una bidireccionalitat en determinats casos. No obstant en el dia a dia d’aquestes persones la magnitud de la connexió en una de les direccions és tan forta que no són conscients de la possible connexió en la direcció contrària. També és possible que algunes persones tinguen experiències sinestèsiques bidireccionals mentre que la majoria les tinga sols en una dirección.. La sinestèsia, per últim, té un caràcter emocional – característica menys estudiada de totes- derivat de la presència o absència de coincidència entre les característiques perceptives de l’estímul inductor i del concurrent experimentat sinestèsicament. Segons siguen congruents o incongruents el perceptor tindrà reaccions emocionals bé positives, benestar, o negatives, malestar o rebuig. És a dir, un sinestèsic que quan contempla una J té associada l’experiència del color verd (fotisme: color associat sinestèsicament a la lletra) sentirà una sensació de malestar si contempla la J escrita en un altre color i de benestar quan estiga escrita en verd 5)Ibid pp. 142-43.

Imatge portada:  “Codi sinestèsic universal de Josefa Salas”: alfabet de correspondències que resumeix tota la seua percepció sinestèsica i està dominat pel color de les cinc vocals del castellà i els nombres del 0 al 9. En ell entren els espais de temps, les emocions positives i negatives, “la personalitat-essència” de les persones, l’olor, el sabor… Imatge presa de CALLEJAS, A. i LUPIÁÑEZ, J. Op. Cit.

Referències   [ + ]

1. CALLEJAS, A. i LUPIÁÑEZ, J. Sinestesia. El color de las palabras, el sabor de la música, el lugar del tiempo. Madrid, Alianza Editorial, 2012, pp. 108-128
2. Ibid pp. 135-39
3. Ibid pp. 129-34
4. Ibid pp. 139-42. Així ho va afirmar el Dr. Cytowic encara que recentment aquesta afirmació ha estat qüestionada donat que, en condicions molt particulars de laboratori, s’ha pogut observar una bidireccionalitat en determinats casos. No obstant en el dia a dia d’aquestes persones la magnitud de la connexió en una de les direccions és tan forta que no són conscients de la possible connexió en la direcció contrària. També és possible que algunes persones tinguen experiències sinestèsiques bidireccionals mentre que la majoria les tinga sols en una dirección.
5. Ibid pp. 142-43

Article written by:

Professor i Coordinador del Departament d'Història i Teoria de l'Art i del Disseny de l'EASDAlcoi. Investigador principal del Grup d'Investigació de l'ISEACV "Sinestèsia i multi-sensorialitat: teoria i experimentació"

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *