Grup d'investigació "Sinestesia i Multi-sensorialitat" de l'ISEACV

sinestèsia emocional

Sinestèsia Perceptiva

Tipus de Sinestèsia

S’han descrit multitud de tipus de sinestèsia entre ells: grafema-color, unitats temporals-color, temperatura-color, so musical-color, soroll-color, fonema-color, noms personalitat/cara/noms-color ((G.W. una estudiant anglesa de 19 anys quan escolta el nom…