Grup d'investigació "Sinestesia i Multi-sensorialitat" de l'ISEACV
Sinestèsia Creativa

Sinestèsia i disseny hàptic i inclussiu

El Disseny com a experiència s’ha aproximat al concepte de sinestèsia. En aquest concepte de disseny la investigació en disseny es centra ja no sols en l’objecte sinó especialment en l’experiència que aquest permet a l’usuari, és a dir,  pretén millorar la vida de les persones i enriquir l’experiència de viure mitjançant la generació de dissenys que permeten a l’usuari experiències altament satisfactòries, rellevants i significatives que, en ocasions, no podrien atansar d’altra manera 1)PRESS, Mike i COOPER, Rachel. El diseño como experiencia. El papel del diseño y los diseñadores en el s. XXI. Barcelona, Gustavo Gili Diseño 2009, pp. 81-112.

Dins d’aquest camí del disseny apareix el concepte de “meta disseny” establert per J. Rheinfrank i entès com un disseny que va més enllà del producte i en el qual el punt de partida del dissenyador és l’experiència d’ús que vol aconseguir 2)RESS, Mike i COOPER, Rachel. Op. Cit. p. 108. Citen a RHEINFRANK, J. “The technological juggernaut: objects and their transcendence”, en S. Yelavich (ed.), the Edge of the Millennium, Whitney Library of Design, Nueva York, 1993.

En l’àmbit del Disseny Gràfic es podrien esmentar, dins d’aquest camí de meta disseny basat en la sinestèsia, els Projectes Finals de Títol de Paloma Valero Antón, en la EASD Alcoi, i el de “Sinestèsia” de Laura Villareal, de l’Escola Artediez en Madrid 3)ANGULO, Ana G. “Sinestesia, por Laura Villareal.” en Artediez. [En línia] http://artediez.es/blog/proyectos/sinestesia-por-laura-villareal [Consulta 30-07-2017]. El projecte de Paloma Valero Antón es presentarà en el curs 2019-18. Els dos projectes busquen desenvolupar solucions gràfiques per a invidents que puguen ser llegides mitjançant el tacte i dins de plantejaments de disseny inclusiu i hàptic o tàctil 4)MARTÍNEZ DE LA PEÑA, Gloria Angélica. ¿Cómo se puede acercar el diseño y la información a las personas ciegas, con base en los fundamentos del diseño para todos? [En línia] http://www.dis.uia.mx/conference/2009/articulos/como_se_puede.pdf [Consulta 31-07-2017]. No obstant resulta cada vegada més evident que els estudis sobre sinestèsia són molt importants en el Disseny per a la Comunicació i en la Tipografia 5)RICCO, Dina. Sinestesia para el Diseño de la Comunicación . [En línia] http://www.artecitta.es/journal/textos/Dina00.pdf. [Consulta 02-08-2017].

Imatge portada: Proyecto “Sinestèsia” de Laura Villareal. Imatge presa de ANGULO, Ana G. “Sinestesia, por Laura Villareal.” en Artediez. [En línia] http://artediez.es/blog/proyectos/sinestesia-por-laura-villareal

Referències   [ + ]

1. PRESS, Mike i COOPER, Rachel. El diseño como experiencia. El papel del diseño y los diseñadores en el s. XXI. Barcelona, Gustavo Gili Diseño 2009, pp. 81-112
2. RESS, Mike i COOPER, Rachel. Op. Cit. p. 108. Citen a RHEINFRANK, J. “The technological juggernaut: objects and their transcendence”, en S. Yelavich (ed.), the Edge of the Millennium, Whitney Library of Design, Nueva York, 1993
3. ANGULO, Ana G. “Sinestesia, por Laura Villareal.” en Artediez. [En línia] http://artediez.es/blog/proyectos/sinestesia-por-laura-villareal [Consulta 30-07-2017]. El projecte de Paloma Valero Antón es presentarà en el curs 2019-18
4. MARTÍNEZ DE LA PEÑA, Gloria Angélica. ¿Cómo se puede acercar el diseño y la información a las personas ciegas, con base en los fundamentos del diseño para todos? [En línia] http://www.dis.uia.mx/conference/2009/articulos/como_se_puede.pdf [Consulta 31-07-2017]
5. RICCO, Dina. Sinestesia para el Diseño de la Comunicación . [En línia] http://www.artecitta.es/journal/textos/Dina00.pdf. [Consulta 02-08-2017]

Article written by:

Professor i Coordinador del Departament d'Història i Teoria de l'Art i del Disseny de l'EASDAlcoi. Investigador principal del Grup d'Investigació de l'ISEACV "Sinestèsia i multi-sensorialitat: teoria i experimentació"

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *