Grup d'investigació "Sinestesia i Multi-sensorialitat" de l'ISEACV

http://sinestesiacreativa.es és un domini d’Internet titularitat de Joel García.

Mitjançant aquest avís legal s’informa els usuaris de les condicions generals aplicables a la utilització o consulta dels continguts i serveis que es faciliten a través d’aquest web. Així mateix, es fa constar que aquest web no està especialment dirigit a menors d’edat. El visitant es compromet a utilitzar aquest web de conformitat amb la llei, amb aquestes condicions generals, amb la moral, els bons costums generalment acceptats i amb l’ordre públic.

Es prohibeix l’ús de qualsevol dels correus electrònics que es faciliten al web per realitzar enviaments massius de correus no sol·licitats (spam), així com per enviar qualsevol contingut o opinió que vulnere la legalitat vigent o els drets legítims dels seus titulars. La utilització o consulta dels serveis indicats suposa per part dels visitants o usuaris l’acceptació plena i sense reserves de les condicions que s’exposen en aquest avís legal. Sinestesia Creativa, en tot moment i sense necessitat d’avís previ, es reserva la facultat de modificar aquest avís legal, els continguts publicats a través del web o la seua configuració. Així mateix, es reserva el dret de suspendre temporalment l’accessibilitat a la pàgina web amb motiu d’operacions de manteniment o de millora.

Continguts i copyright

Tots els continguts que es publiquen a través d’aquest web, inclosos els textos, les dades personals, les obres artístiques, la informació, les imatges, els dissenys, els logotips i qualsevol altre material són titularitat de Sinestesia Creativa, de tercers que ens han autoritzat a utilitzar-los o de domini públic.

© Tots els drets estan reservats

En cap concepte, l’accés a la pàgina web implica la renúncia o cessió d’aquests drets, ni confereix cap dret d’utilització, edició, còpia, modificació, distribució, reproducció o explotació sense que es dispose prèviament del consentiment escrit i exprés per part del seu legítim titular o, si s’escau, per part de Sinestesia Creativa. Qualsevol reproducció autoritzada pel seu legítim titular requerirà sempre que se cite la font, llevat que s’indique el contrari.

La vulneració d’aquesta normativa, ja siga de forma directa o indirecta i a través de qualsevol mitjà o suport, implicarà la interposició de les accions legals pertinents.

Els titulars de les dades, els continguts i les imatges que es publiquen a través d’aquesta pàgina web o els usuaris del web poden posar en coneixement de l’EASDAlcoi qualsevol contingut que els perjudique enviant un correu electrònic a l’adreça següent: garciaj@easdalcoi.es

Tots els afectats poden exercitar els drets reconeguts per la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i, en particular, els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació, dirigint un escrit juntament amb una fotocòpia del seu DNI a l’adreça següent: garciaj@easdalcoi.es

Enllaços

El web posa a la disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaços que els permeten accedir a llocs, blogs i pàgines web pertanyents i/o gestionats per tercers. La instal·lació d’aquests enllaços al web té com a únics objectes facilitar als usuaris la recerca de continguts, informació i serveis disponibles a Internet, i l’accés a la informació. El fet d’incloure enllaços no implica necessàriament l’acceptació i aprovació per part de Sinestesia Creativa dels continguts i/o els serveis de la pàgina web enllaçada. L’únic responsable en serà el seu propietari. Per aquest motiu, es recomana a l’usuari que extreme la prudència quan accedisca als webs enllaçats i que revise les seues corresponents condicions d’ús i la normativa de privacitat. En cas que visualitze al web enllaçat qualsevol contingut que li semble il·lícit, perjudicial o ofensiu li preguem que ens ho comunique immediatament enviant un correu electrònic a l’adreça garciaj@easdalcoi.es per tal que puguem inutilitzar o suprimir l’enllaç corresponent.

Política de privacitat de Sinestesia Creativa

Les dades que l’usuari facilite a través d’aquest web (enviant un correu electrònic, utilitzant els diferents formularis, subscrivint-se al nostre butlletí, etc.) seran tractades amb la màxima confidencialitat i utilitzades exclusivament per a gestionar la seva sol·licitud. Sinestesia Creativa ha adoptat les mesures tècniques necessàries d’acord amb la normativa vigent per tal d’evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, Sinestesia Creativa ha definit una política de protecció de dades i privacitat d’obligat compliment per part dels seus col·laboradors, en què també s’estableix la seua obligació de mantenir la confidencialitat i el secret professional.

La subscripció al nostre butlletí o l’enviament de qualsevol tipus d’informació es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent d’aplicació, i es permetrà que l’usuari es puga donar de baixa en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta. Els destinataris de les dades serà l’ISEACV, així com les entitats públiques o privades que calga per complir les anteriors finalitats o perquè així ho establisca una llei.

Finalment vos informem que, aquesta pàgina web utilitza cookies, per a més informació consulteu el següent enllaç.

Seguretat

Sinestesia Creativa ha adoptat les mesures físiques, tècniques i de gestió necessàries per mantenir el nivell de seguretat necessari d’acord amb la naturalesa de les dades personals tractades i amb les circumstàncies del tractament, per tal d’evitar-ne, en la mesura que siga possible, i sempre de conformitat amb l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. No obstant, Sinestesia Creativa no pot garantir que el web o el servidor en què s’allotja estiguen lliures de virus i tampoc es fa responsable dels danys que se’n puguen derivar de l’accés al web.

Legislació aplicable

Les condicions generals exposades en aquest document es regeixen per la legislació espanyola i estan sotmeses a la jurisdicció dels tribunals de València.